Членство в організації

Членами організації можуть бути особи віком від 14 до 28 років та особи старшого віку, за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів.

Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів.

Загальні збори обирають Раду, Голову Ради організації та Ревізійну комісію. Рада розробляє та обговорює напрямки діяльності Організації та її членів. Голова Ради: здійснює контроль за реалізацією рішень Загальних зборів та постанов Ради, керує фінансовою та поточною діяльністю, розпоряджається майном та коштами організації, видає розпорядження та накази.

Сприяння становленню громадянського суспільства шляхом виховання соціально стійкої молоді. Надання підліткам та молоді можливості для самореалізації, опанування потрібних їм навичок та знань для подальшого життя.

This entry was posted in Головна Сторінка . Bookmark the permalink .