Компас

 • Історія
 • “Клуб “Компас” був зареєстрований у січні 1993 року за ініціативи педагогів та вихованців Київського палацу дітей та юнацтва.


 • Місія організації
 • Сприяннястановленню громадянського суспільства шляхом виховання соціально стійкої молоді. Надання підліткам та молоді можливості для самореалізації, опанування потрібних їм навичок та знань для подальшого життя.


 • Головні напрямки діяльності:
 • -     робота з дітьми та молоддю
  -     сприяння в організації тренінгів, семінарів, конференцій
  -     взаємодія з фондами і організаціями, які займаються проблемами дитинства та молоді


 • Структура і умови членства в організації:
 • Членами організації можуть бути особи віком від 14 до 28 років та особи старшого віку, за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів. Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів. Загальні збори обирають Раду, Голову Ради організації та Ревізійну комісію. Рада розробляє та обговорює напрямки діяльності Організації та її членів. Голова Ради: здійснює контроль за реалізацією рішень Загальних зборів та постанов Ради, керує фінансовою та поточною діяльністю, розпоряджається майном та коштами організації, видає розпорядження та накази.


 • Річні звіти
 • 2009-2010 рр.
  2008 р.
  2006-2007рр.
  2005р.
  2004р.